مشخصات شعر

روز عاشورا

باز صبح روز عاشورا رسید

شورش روز قیامت شد پدید

 

باز شد بر روی خلق از خاص و عام

مکتب ایمان و ایثار و قیام

 

مکتب تسلیم و تفویض و رضا

مکتب صبر و گذشت از ما سِوا

 

مکتب قرب و عروج و ارتقا

بینش و آگاهی و فوز لقا

 

روز عاشورا بود روز خدا

روز احرار است و روز اولیا

 

روز احمد روز زهرا و علی است

روز فخر هر نبی و هر ولی است

 

روز جانبازان هر دم بود در ازدیاد

روز حق است و نخواهد شد زیاد

 

نور آن هرگز نخواهد شد خموش

منبع شور و قیام است و خروش

 

پرچم دین زآن بود در اهتزاز

امّت اسلام از آن سر فراز

 

شور و شوق شیعیان از کربلاست

نفی استکبارشان از کربلاست

 

شیعه یعنی شوق، یعنی انتظار

شیعه یعنی ملّت امّیدوار

 

شیعه حزب‌الله و قوم رستگار

آهنین عزم و قوی و استوار

 

ملّت توحید و ایمان متین

پیروان رهبران راستین

 

حق‌پرست و حق نهاد و حق مرام

مرتضی را از دل و از جان غلام

 

دشمن تبعیض و ظلم و قلدری

جهل و استضعاف و زور و خودسری

 

شیعه یعنی پیرو راه حسین

رهروان غزوۀ بدر و حنین

 

شیر مردان جهاد و اجتهاد

پاکبازان ره خیر و سداد

 

یار مظلومان و خصم ظالمان

هم‌طراز فرقۀ کرّوبیان

روز عاشورا

باز صبح روز عاشورا رسید

شورش روز قیامت شد پدید

 

باز شد بر روی خلق از خاص و عام

مکتب ایمان و ایثار و قیام

 

مکتب تسلیم و تفویض و رضا

مکتب صبر و گذشت از ما سِوا

 

مکتب قرب و عروج و ارتقا

بینش و آگاهی و فوز لقا

 

روز عاشورا بود روز خدا

روز احرار است و روز اولیا

 

روز احمد روز زهرا و علی است

روز فخر هر نبی و هر ولی است

 

روز جانبازان هر دم بود در ازدیاد

روز حق است و نخواهد شد زیاد

 

نور آن هرگز نخواهد شد خموش

منبع شور و قیام است و خروش

 

پرچم دین زآن بود در اهتزاز

امّت اسلام از آن سر فراز

 

شور و شوق شیعیان از کربلاست

نفی استکبارشان از کربلاست

 

شیعه یعنی شوق، یعنی انتظار

شیعه یعنی ملّت امّیدوار

 

شیعه حزب‌الله و قوم رستگار

آهنین عزم و قوی و استوار

 

ملّت توحید و ایمان متین

پیروان رهبران راستین

 

حق‌پرست و حق نهاد و حق مرام

مرتضی را از دل و از جان غلام

 

دشمن تبعیض و ظلم و قلدری

جهل و استضعاف و زور و خودسری

 

شیعه یعنی پیرو راه حسین

رهروان غزوۀ بدر و حنین

 

شیر مردان جهاد و اجتهاد

پاکبازان ره خیر و سداد

 

یار مظلومان و خصم ظالمان

هم‌طراز فرقۀ کرّوبیان

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×