به گزارش کرب و بلا، در آستانه ماه محرم، کتاب «آیین و اسطوره در ایران شیعی» به عنوان بیست و یکمین عنوان از مجموعه کتاب های مجموعه مطالعات اجتماعی شیعه (سرو) به قلم «جبار رحمانی» روانه بازار کتاب شد.

 

نویسنده در این کتاب تلاش کرده است با رویکرد انسان‌شناسی مناسک عزاداری شیعیان در ماه محرم را بررسی نماید و از این رو در بخش نخست کتاب، بر اساس سنت نظری انسان‌شناسی در مطالعه نظام اساطیری یک فرهنگ، برای فهم فرهنگ شیعی و نظام معنایی مرکزی آن چارچوبی تدوین نموده است.

 

بررسی تاریخ مناسک عزاداری در تشیع با رویکردی انسان‌شناختی، تاریخچه عزاداری، نقش متون مختلف مناسک عزاداری در شکل‌گیری نظام مناسکی عزاداری ماه محرم و گفتمان کربلا از دیگر موضوعاتی هستند که در صفحات دیگر این کتاب بدان پرداخته شده است.

 

با توجه به اهمیت نظام مناسکی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بقای تشیع در طول تاریخ، مطالعه این نظام مناسکی از منظر علوم جدید و بالاخص انسان‌شناسی برای فهم فرهنگ شیعیان اهمیتی خاص دارد.

 

کتاب آئین و اسطوره در ایران شیعی؛ انسان‌شناسی مناسک عزاداری محرم در 276 صفحه و بهای 100 هزار تومان به تازگی از سوی نشر آرما منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.